boku no chikyu o mamotte music image video kin iro no toki nasarete special

boku no chikyu o mamotte music image video kin iro no toki nasarete special